Центр карьеры


Араван райондук балдардын англис тили чыгармачылык борборунда райондун бардык мектептеринен келген стейкхолдерлер менен жолугушуу

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин карьера бөлүмү 2022-жылдын 10-январь күнү Араван райондук балдардын англис тили чыгармачылык борборунда райондун бардык мектептеринен келген мектеп окутуучулары жана стейкхолдерлер менен жолугушуу өткөрүп кайтты.

Иш чаранын алкагында окуучуларга ДТМФнын карьера бөлүмүнүн башчысы Н.Ж. Эрмекбаева Ош мамлекеттик университети, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз сүйлөп, анкетирлөө жүргүзүп, жолугушуунун аягында Ош мамлекеттик университети тарабынын даярдалган видео-баян көрсөтүлдү.

Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуутучулары үчүн интерактивдүү оюндар уюштурулуп, суроо-жооптор, пикир алмашуулар орун алды. Ошондой эле окуутуучуларга университеттин бардык адистиктери боюнча маалыматтар камтылган буклеттер таркатылып берилди.

Бул жолугушууну уюштуруунун негизги максаты дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетиндеги студенттерди компетентүүлук мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, иш берүүчүлөрдүн ортосундагы байланыщты чыңдоо жана иш берүүчүлөрдү билим берүүнүн сапатын баалоо процессине тартуу болду.

Аталган иш чара факультеттин карьера бөлүмүнүн башчысы Н. Эрмекбаева тарабынан уюштурулду.

     

Родитель + Студент+Преподаватель

ППС факультета за хорошее воспитание своих детей. Студенты в свою очередь поделились своим опытом о внутренней и внешней мобильности студентов университета о своей готовности работать учителем английского языка, и конференция завершилась выступлениями студентов. Конференция прошла успешно, родители выразили искреннюю благодарность за организацию подобного мероприятия и продолжать проводить родительские конференции ежегодно.

Дуйнолук тилдер жана маданият факультетинде ар жыл сайын кышкы лагерь уюштурулат

Дуйнолук тилдер жана маданият факультетинде жогорку квалификациялуу профессорлор жана окутуучулар эмгектенет жана факультет студенттерге инновациялык билим берүү максатын көздөйт жана азыркы учурда студенттерди окутууда Европа мамлекеттеринин жогорку билим берүү системасына ылайык окутуу процессин жаңылоо жолунда. Билим берүү программасы Болон процессинин идеологиясына жараша өнүктүрүлөт жана билим берүүдөгү реформа азыркы коомдун керектөөсүнө жараша багыт алган.

Факультеттин материалдык-техникалык жана окуу-усулдук жактан талаптагыдай жабдылышы профессордук-окутуучулук курам үчүн лингвистиканын жана котормонун акыркы жетишкендиктери менен кабардар болууга шарт түзүү менен окутуунун инновациялык усулдарын сабактарда колдонууга, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк берүүдө.

Андан тышкары дуйнолук тилдер жана маданият факультетинде Карьера болуму тарабынан факультетке тапшырууну каалаган мектеп окуучулары жана иш беруучулор ортосунда алгылыктуу иш-чаралар откорулуп турат.

Ар жылы факультетти профориентациялоо максатында “Кышкы лагерь”, откорулуп, анда ОшМУ жана факультет жонундо кенири маалыматтар берилип, факультетке тапшыра турган мектеп бутууруучулоруно туура кесипти тандоого туура багыт берилуудо .

“ Бүтүрүүчү бүгүн жана эртен” деген темада жолугушуу

Бүгүн 12-декабрь 2019-жылы дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин орто кесиптик билим берүү программасы боюнча “Котормо иши” адистигинин окутуучулары, студенттери, ата энелер жана Форум -англис тили мугалимдеринин Ассоциациясынын, Ош жаштары Уюмунун, Америка бурчунун, Перспектив тил борборунун, Билим-баары үчүн фондунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен биргеликте “ Студент бүгүн жана эртең” деген темада жолугушуу уюштурду. Жолугушууга колледждин студенттери, ата-энелер жана жумуш берүүчүлөр катышышты. Анда орто кесиптик билим берүү программасы, андан күтүлүүчү натыйжалар жана калыптануучу компетенциялар талкууга алынып, стейкхолдерлер тарабынан сунуштар айтылды. Аягында стейкхолдерлерге жана ата-энелерге сурамжылоо жүргүзүлдү.