Spelling Bee-2021

2021-10-13 11:18:13 31

Минура Мирзаева(АПР-3-18) тайпасынын студенти Республикалык денгээлдеги откорулгон конкурста 1-орунду ээледи.