• Кафедры
  • Кафедра Американистики и перевода

Кафедра Американистики и перевода

“Америка жана котормо таануу” кафедрасы 2006-жылы 28-августта ОшМУнун окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн. Кафедра студенттердин англис тилинин теориялык жана практикалык даярдыгында багытталган жана лингвист-котормочуларды даярдайт.

Кафедранын жетекчиси ф.и.к.,доцент Аипова Г.Б. эмгек стажы 19 жыл, аталган кафедраны 01.09.2013-жылдан баштап жетектеп келе жатат.

Кафедранын максаты- жалпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болуу менен мамлекеттик, расмий жана англис (немис жана француз) тилдеринде кенен баарлаша алган, түп нуска тексттин маанисин заманбап технологиялар аркылуу которгон жана эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган лингвистти даярдоо.

Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча план ченемдүү иш жүргүзүлдү. Кафедранын 28 окутуучуларынын ичинен көпчүлүгү ар кандай чет өлкөлүк жана Кыргызстандагы уюмдар тарабынан уюштурулган конференция, семинар жана тренингдерге активдүү катышып, өздөрүнүн билимин өркүндөтүшөт. Кафедра алкагында өткөрүлгөн ITEC (Индия) программасы менен 8 окутуучу, Mevlana (Турция) программасы менен 4 окутуучу, Erasmus+ (Европа) программасы менен 3 окутуучу илимий сапарга барып келишкен.

Дисциплиналар боюнча жумушчу программаларды күтүлүүчү натыйжалардын компетенциялары менен көрсөтүп, аннотацияларды жаӊылап түзүп жана силлабустардын сапаттуу түзүлүшүн талкуулоо менен кафедрада бекитилген. Модулдар үчүн даярдалган суроолордун, тесттердин, таркатма материалдардын кафедранын ар бир окутуучусу тарабанынан түзүлгөн. Кафедранын практикалык сабактары, ачык сабактарыны план конспектилери, лекциялык жана семинарлардын планы, тексттери, конспектилери талкууланып, бекитилип жана аны AVNге окутуучулар тарабынан жайгаштырылган. Ар бир учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн тесттик тапшырмалардын банкын жана варианттары түзүлүп (doc-файлын) AVNге жана тайпалык, кафедралык журналдарга окутуучулар тарабынан жайгаштырылган.

Кафедрадагы окутуучулар илимий жана методикалык конференцияларга, семинарларга үзгүлтүксүз катышып турушат. Кафедра өзүнүн темасынын үстүндө иш жүргүзөт. Кафедранын темасы: “Америка жана котормо таануудагы кѳйгѳйлѳр жана перспективалар.Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦ , “Web of science”, “Scopus” системаларына катталгангандыгы жөнүндө маалымат.Америка таануу жана котормо кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн РИНЦке катталуусу жана elibrary.ru сайтында маалыматтар менен төмөнкү окутуучулар иштейт.

Кыргызстандагы уюмдар тарабынан уюштурулган конференция, семинар жана тренингдерге активдүү катышып, өздөрүнүн билимин өркүндөтүшөт. Кафедра алкагында өткөрүлгөн ITEC (Индия) программасы менен 8 окутуучу, Mevlana (Турция) программасы менен 4 окутуучу, Erasmus+ (Европа) программасы менен 3 окутуучу илимий сапарга барып келишкен.

Дисциплиналар боюнча жумушчу программаларды күтүлүүчү натыйжалардын компетенциялары менен көрсөтүп, аннотацияларды жаӊылап түзүп жана силлабустардын сапаттуу түзүлүшүн талкуулоо менен кафедрада бекитилген. Модулдар үчүн даярдалган суроолордун, тесттердин, таркатма материалдардын кафедранын ар бир окутуучусу тарабанынан түзүлгөн. Кафедранын практикалык сабактары, ачык сабактарыны план конспектилери, лекциялык жана семинарлардын планы, тексттери, конспектилери талкууланып, бекитилип жана аны AVNге окутуучулар тарабынан жайгаштырылган. Ар бир учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн тесттик тапшырмалардын банкын жана варианттары түзүлүп (doc-файлын) AVNге жана тайпалык, кафедралык журналдарга окутуучулар тарабынан жайгаштырылган.

Кафедрадагы окутуучулар илимий жана методикалык конференцияларга, семинарларга үзгүлтүксүз катышып турушат. Кафедра өзүнүн темасынын үстүндө иш жүргүзөт. Кафедранын темасы: “Америка жана котормо таануудагы кѳйгѳйлѳр жана перспективалар.Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦ , “Web of science”, “Scopus” системаларына катталгангандыгы жөнүндө маалымат.Америка таануу жана котормо кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн РИНЦке катталуусу жана elibrary.ru сайтында маалыматтар менен төмөнкү окутуучулар иштейт:

13-март куну буткул ЖОЖ дор жана орто кесиптик окуу жайларынын окутуучулар арасында "Ден соолук-2022" Спартакиясынын СТОЛ УСТУНДО ТЕННИС теннис болуп отту. Мелдеште Ош мамлекеттик университети 1-орунду ээледи.Ага кошумчалай ОшМУ нун Дуйнолук тилдер жана маданият факультетиндеги Америка жана котормо таануу кафедрасынын окутуучусу Маматова Альбина "мыкты оюнчу" барачасы менен сыйланды.https://base.oshsu.kg/resurs/images/original/JPEG-20220401102753-infak2017.jpeg