• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ       Стандарт МАгистратура, Лингвистика       Гос_обр_станд_пед_образование_(1)

OOP

ГРАФИК

Руководители программ магистратуры ФИЯ

Программа практики Научно-исследовательская практика Магистратура

Гос.ст.ЛИ

Маг.артыкчыл.

Персп.пл.маг.

ФМЯК ООП магистратура

Стейкхолдерлер мн жоолугушуу

Мобилд 1

Мобилд 2

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин эл аралык байланыштар боюнча

2019-2020-окуу жылы үчүн иш планы

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

Жаңы окуу жылына иш план түзүү, кызматтык милдеттерди жана штаттык жадыбалды тактоо

Сентябрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

2

Чет элдик студенттерди тактоо, базасын жаңылоо

Сентябрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

3

Факультетте окуп жаткан жалпы студенттердин базасын жаңылоо

Сентябрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

4

Факультетте иштеп жаткан чет элдик окутуучулардын базасын жаңылоо

Сентябрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

5

Чет элдик студенттер менен жолугушуулардын планын түзүү

Сентябрь, 2019

Ар шаршемби күнү

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

6

Чет элдик студенттерди жазгы фестивалга даярдоо

Март-Апрель, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

7

Чет элдик ыктыярчыларды окуу процессине ишке тартуу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

8

Окуу борборлор менен иш алып баруу (Education for all, American corner)

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, Америкалык борбордун адистери

9

Партнер университеттер менен эл аралык проекттерди түзүү жана курстарды ачуу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

10

Эл аралык UGRAD, SISI, ERASMUS +, DAAD программаларына презентация жасоо, тест алуу

Ноябрь-Декабрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

11

Кыргыз Республикасынын тарыхына арналган маданий массалык иш чара уюштуруу

Ноябрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

12

АКШ тарабынан каржыланган билим берүү программаларынын презентациясын даярдоо

Ноябрь-Декабрь, 2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

13

ERASMUS + (Мевлана) программасынын презентациясын даярдоо

Февраль-Март,

2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

14

Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн конок лекцияларын уюштуруу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

15

Факультеттин илим жумалыгына чет элдик студенттерди тартуу (квалификациялык, курстук иштерди жазууга көмөктөшүү)

Апрель,

2019

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, каф. башчылары

16

Эл аралык уюмдар менен жолугуушуларды уюштуруу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

17

ОшМУда эмгектенип жаткан элдик окутуучулар жана ыктыярчылар менен байланышты күчөтүү, чыңдоо (Тынчтык корпусу, Борбордук-Европа университети, Фулбрайт программасынын профессору)

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

18

Билим берүү программалары менен чет өлкөгө чыгып келген студенттердин презентацияларын өткөрүү

Май

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

19

Эл аралык билим берүү программалар боюнча окутуучулар жана студенттер үчүн кеңештерди берүү

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

20

Акыркы 5 жылдыкта эл аралык билим берүү программалары боюнча чет жакка чыгып келген окутуучулар жана студенттер боюнча маалымат топтоо

Жыл бою

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары