Магистратура ДТжМФ

2021-12-04 13:41:59 30

2021-жылдын 4-декабрында ДТжМФ нин магистратура болумундо ондуруштук практиканын багыттоочу конференциясы болуп отту. Конференцияга программа жетекчиси жана магистранттар катышты. Конференцияда практиканын максаты жана кутулуучу натыйжалары боюнча маалымат берилди.