ДТжМФ (магистратура)

2021-12-17 14:24:29 18

1. ФОИ-2-21 тайпасынын магистранты Назарбек уулу Жылдызбек 2021-жылдын 7-10 декабрь күндөрү Казакстандын Астана шаарындагы проект жазуу жана аларды презентациялоо боюнча конференцияга катышып келди.