“Жаш окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү: гипотезалар, практикалык сунуштар, иштелмелер”

2022-04-25 12:17:04 67

2022-жылдын 23- апрелинде ДТжМФнин магистратура бөлүмүнүн магистранттары ОшМУнун магистратура жана PhD докторантура бөлүмү тарабынан уюштурулган “Жаш окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү: гипотезалар, практикалык сунуштар, иштелмелер” аттуу илимий-практикалык конференцияга активдүү катышышып, өз баяндамаларын окушту. Секциялык иштер ийгиликтүү аяктады. 23 апреля 2022 года магистранты факультета мировых языков и культур ОшГУ приняли активное участие в научно-практической конференции «Исследования молодых ученых: гипотезы, практические рекомендации, разработки», организованной деапартаментом магистратуры и PhD докторантуры ОшГУ. Секционные работы были успешно завершены. On April 23, 2022, master students of the Faculty of World Languages and Cultures of Osh State University took an active part in the scientific and practical conference "Research of young scientists: hypotheses, practical recommendations, developments", organized by the Department of Master's and PhD Doctoral Studies of Osh State University. Sectional work was successfully completed.