Шайлоо

2022-06-01 12:10:19 60

2022-жылдын 30-май күнүндө ОшМУнун ДТМФ нын ЧАЗ да декандык ваканттык кызмат ордуна шайлоо болуп өттү. Филологиялык илимдердин кандидаты, доцент Р.Ж.Сагындыкова көпчүлүктүн колдоосуна ээ болуп ДТМФ нын декандык кызматына шайланды.