TESOL

2022-06-14 11:03:54 48

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучулары Ташкент шаарында 13-16 июнь күндөрү өтүп жаткан TESOL (Англис тилин экинчи тил катары окутуу) конференциясында катышууда. Конференцияда 22 мамлекеттен 500 дөн ашуун англис тилин үйрөтүүнүн кесипкөй педагогдору катышууда. Факультетттин окутуучулары Жээнбекова Чинара, Эргешова Гулбарчын, Исакова Миргул өздөрүнүн практикасына таянып, англис тил мугалимдеринин кесиптик денгээлин өнүктүрүүгө шыктандыруу жөнүндө презентация беришти, тактап айтсак, университеттин окутуучулары менен мектеп мугалимдеринин өнөктөштүгүнүн негизинде жасалып жаткан KGTESOL англис тил мугалимдеринин ассоциациясынын иш-аракеттери жөнүндө конференция катышуучулары менен бөлүштү. Osh State University, Faculty of World Languages and Cultures lecturers are participating at the Tashkent TESOL Regional Conference on June 13-16. The TESOL Regional Conference brought together approximately 500 English language teaching (ELT) professionals from 22 countries to share best practices and research relevant to English language teaching. The Faculty's lecturers Chinara Zheenbekova, Gulbarchin Ergeshova, Mirgul Isakova have presented their presentation on ELT professionalism by founding the shared community of colleagues, mutual support, calling and involving for professional growth, and nurturing mentorship on the example of the KGTESOL ELT Association.