Classroom management

2023-02-15 15:58:57 13

On feburary 15.02.2023 a senior instructor, of the chair of teaching methodology B Koilubaeva has conducted a demo lesson named " Classroom management" . A group of chair staff and 3 d year students attended that class GR code and google presentation platform have accompaned the class. Students enjoyed accomplishing differernt activities and developed selfesteem. 15.02.2023 г. старший преподаватель кафедры методики преподавания английского языка Койлубаева Б. провела открытый урок на тему «Classroom management». Преподаватели кафедры и студенты 3-го курса приняли участие на этом уроке. На занятии использовались QR код и презентационная платформа Google. Студенты с удовольствием выполняли различные задания и развили самооценку. 15.02.2023-жылы англис тилин окутуунун методикасы кафедрасынын улук окутуучусу Б Койлубаева «Classroom management» аттуу ачык сабак өткөрдү. Кафедранын окутуучулары жана 3-курстун студенттери бул класска катышты. GR коду жана Google презентация платформасы жана ар турдуу активитилер колдонулуп студенттер оздоруно болгон ишенимди орчутту.