Тышкы миграция, виза маселеси

2023-02-16 08:10:35 23

2023-жылдын 15-февралында ОшМУда билим алып жаткан чет элдик студенттер үчүн “Тышкы миграция, виза маселеси” деген темада “Брейн ринг” интеллектуалдык оюну болуп өттү. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин чет элдик студенттер “Union” командасы 1-орунга ээ болсо, команданын капитаны Аббос Абдурасулов ​​да «Мыкты эксперт» номинациясы менен сыйланды. 15.02.2023года для иностранных студентов обучающихся в ОшГУ прошла интеллектуальная игра “Брейн ринг” на тему “Внешняя миграция , визовые вопросы”. Команда иностранных студентов факультета мировых языков и культур “Union” заняли 1-е место, а также номинацией “Лучший знаток” был награжден капитан команды Аббос Абдурасулов . On February 15, 2023, an intellectual game "Brain Ring" on the topic "External migration, visa issues" was held for foreign students studying at Osh State University. The team of foreign students of the Faculty of World Languages ​​and Cultures " Union " took 1st place, and the captain of the team Abbos Abdurasulov was also awarded the nomination "Best Expert".