Мамлекеттик тил - достуктун жана биримдиктин тили

2023-02-21 21:00:58 17

Бүгүн 20 февралда Эл аралык эне тил күнүнө арналган " Мамлекеттик тил - достуктун жана биримдиктин тили" деген аталыштагы Майрамдык иш чарага дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучулары жана студенттери активдүү катышышты жана Ош шаарынын мэриясы тарабынан Кыргызстанда жашаган этностордун эне тилин өркөндөтүүгө кошкон салымы жигердүү уюштургандыгы үчүн ыраазычылык баракчасына ээ болушту. Сегодня, 20 февраля, преподаватели и студенты факультета мировых языков и культуры приняли активное участие в праздничном мероприятии "государственный язык - язык дружбы и единства", посвященном Международному дню родного языка, и получили благодарственные письма от мэрии города Ош за активную организацию и вклад в развитие родного языка этносов, проживающих в Кыргызстане. Today, on February 20th, teachers and students of the Faculty of World Languages and Culture took an active part in the festive event "The state language is the language of friendship and unity" dedicated to the International Mother Tongue Day, and received letters of thanks from the Mayor's Office of Osh for the active organization and contribution to the development of the native language of ethnic groups living in Kyrgyzstan.