Турдуева Нуржамал Алманбетовна

2023-03-22 08:05:47 26

ДТжМФнин 2-курсунун магистранты Турдуева Нуржамал Алманбетовна Ош шаарынын мериясы уюштурган теннис боюнча мелдеште үчүнчү орунду алгандыгы үчүн Ош шаарынын спорт комитетинин ардак баракчасы жана медаль менен сыйланды. Турдуева Нуржамал Алманбетовна, магистрант 2 курса ДТЖМФ, награждена Почетной грамотой и медалью спорткомитета г.Ош за занятие третье места в соревнованиях по теннису, организованных мэрией г.Ош. Turdueva Nurzhamal Almanbetovna, a 2nd-year master′s student of FWLC, OshSU, was awarded with a certificate of honor and a medal of the sports’ committee of Osh for taking the third place in the tennis competition organized by the mayor′s office of Osh.