Эл аралык илимий форум

2016-04-11 15:55:21 128

ОшМУнун чет тилдер факультетинин англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын окутуучулары Акматова Айниса жана Исмаилова Райкан Казакстан Республикасынын Караганды мамлекеттик университетинде 6-8-апрель күндөрү өткөн “Языковое образование в условиях социокультурной трансформации современнного общества” аттуу эл аралык илимий форумга «Возникновение глобального языка» деген илимий макаласы менен online формасында катышышты жана бул илимий макала Эл аралык илимий форумдун материалдарын камтыган жыйнакта жарык көрдү. Teachers of the FFL of Osh SU Ainisa Akmatova and Raikan Ysmailova participated (online) in the International Scientific Forum named «Language Education in Terms of Sociocultural Transformation of Modern Society» on April 6-8, 2016 which was held in Karaganda State University, Kazakstan. Their scientific article was published in the journal of proceedings of the International Scientific Forum.