Контакты

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

АМЕРИКА ЖАНА КОТОРМО ТААНУУ КАФЕДРАСЫ

Штаттык бирдиктин мүчөлөрүнүн аты-жөнү

Жашаган

дареги, телефону

Email адресс

1

Аипова Гүлзат Букаралиевна

ул. Г. Айтиев, 78А, 18

0772836420

Gulzataipova@gmail.com

2

Алымкулова Светлана

Батырбековна

ул.Л.Толстого 36

56584, 27105

0555779391

Sb_oshsu@mail.ru

3

Исмаилова Бумайрам

К-Датка 181/19

5522

boumairam@gmail.com

4

Кулубекова Азарабу Өмөракуновна

ул.Исанова, 86/1

0555224515

azara61@mail.ru

5

Сабирова Венера Кубатовна

Мк. Тулейкен

11/81

64858

0558011036/

0773011036

sabirovaveneraosh@gmail.com

6

Тургунбаева Жылдыз

Жусупжановна

Ул.А.Пайзылда Айтмаматова 104/6

0770323230

0555404031

7

Жээнбекова Гулмира Токтомаматовна

ул. Петрова, 47/13

0558898980

g_jeenbekova@mail.ru

8

Алиоглы Марина

Хизировна

Ш.Руставели

126 Е –14

71883

0772 667217

amari.osh@gmail.com

9

Абыдкадырова Сюита Рыспаевна

ул. К-Датка, д.211/24

0555751085

10

Бердибекова Бактыгул

Каныбековна

ул. Г.Айтиева 15

кв.45 , 0770352100

baktygul0909@gmail.ru

11

Сагындыкова Рахат Жумабаевна

Ул. Проектируемая 7/8 49472, 0777 740002

Rahat_sagyndykova@mail.ru

12

Абдурахманова Хулкарай

Туланбаевна

ул.Зайнабетдинова 16/30

86210

0555 613549

Karina85k@mail.ru

13

Асанова Жылдыз

Авазбековна

г. Ош, ул.Тутовая 7 а

0779755537

Jyldyz77@rambler.ru

14

Карабекова Эльмира Аликуловна

ул. Салиева 44/1

0778325342

elmira_74_kg@mail.ru

15

Жолдошали уулу Канат

М-р Төлөйкөн. 25/25

6 55 65

0778737919

kanat0404@mail.ru

16

Айбашева Алмакан

Сулаймановна

Ул.Салиева 32а18

0778413027

almakan_a@mail.ru

17

Сагындыкова Зарипа Жумабаевна

ул. Проектируемая 7/8

0557777587

zsagyndykova@gmail.ru

18

Ибраимова Сатина Чыныбековна

мкр.Төлөйкөн 29-117

0550018777

satina111@mail.ru

19

Токторова Дамира Камиловна

ул. Салиева

48/60

0777 003581 dtoktora@mail.ru

20

Жалиева Жамила

Мухтаровна

ул. Аношина 80

0773661222

Jjalieva82@mail.ru

21

Жолчиева Жазгул

Эргешбевна

ул. Салиева

43/35

0773385539

jazka007@mail.ru

22

Сарикова Чолпон

ул. Суйунбаева 16

0555675355

karina85@mail.ru

23

Мурат уулу Урмат

ул. Автозаводская

15/7

0556 066 960

0770 522 550

24

Акпарали кызы Айжамал

Ул.А.Шакирова 19/3

0554 007 017

Jamalenok_92@mail.ru