Мероприятия

2015-жылдын 20-апрель күнү, билим жумалыгында, РГФ кафедрасынын окутуучулары Секция №2- «Тил илиминдеги актуалдуу проблемалар жана заманбап тилдик процесстер» деген темада тегерек стол болуп өттү.2015-жылдын 21-апрель күнү, билим жумалыгында, РГФ кафедрасында 4(19студент) 5 (4студент) курстардын студенттери дипломдук иштерин алдын ала коргоодон өтүштү. Коргоо учурунда студенттер бири-бирине суроо беришип, өздөрүнүн темаларынын алкагында кызыктуу талкуулоолорду жүргүзүштү, жана активдуу катышышты.