История факультета

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

      Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин тарыхы Ош педагогикалык институтунун курамында “чет тилдер” факультети деген аталышта башталат. 1951-1992-жылдары англис жана немис тилдери боюнча адистерди даярдаган өз алдынча факультет, 1992-1997-жылдары славян-герман филологиясы факультетинин курамындагы чет тилдер бөлүмү, 1997-жылдан дүйнөлүк тилдер факультети болуп аталган. Ал эми 2011-жылдын 30-августтагы Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде кайрадан мурдагы өзүнүн тарыхый аты менен чет тилдер факультети, ал эми 2016-жылдын декабрь айынан тартып Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети болуп аталды.

      Республикадагы белгилүү окумуштуулар жана педагогдор ар кайсы жылдары факультетти башкарышкан, алар Л.Д.Поколодный (1951-1957), В.Т.Ковальчук (1957 март-август), М.Е.Пан (1957-1984), Сатина Г.В., Абдугулов С.А., Жумабаев К.Ж., Салахитдинова Н.К., Кулназаров А.К. (1996-1998), Мараш-Оглы Ш.В. (1998-2004), Калыгулова С.Ш. (2004-2010), Анарбаев А.А. (2010-2011).


Азыркы учурда дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин деканы- филология илимдеринин кандидаты, доцент Калыгулова Сабыркуль Шамситдиновна.