Ученый совет

Төрайым:

1. Калыгулова Сабыркуль Шамситдиновна – декан, филология илимдеринин кандидаты, англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын доценти.

Катчы:

2. Айбашева Алмакан Сулаймановна – англис тилин окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу.

Факультеттин окумуштуулар кеңеши ЖОЖдун жетекчиси тарабынан бекитилген Факультеттин окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобонун негизинде иштейт.

2019-2020-окуу жылына Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окумуштуулар кеңешинин кеңешинин курамы:

Мүчөлөрү:

3. Абдыкадырова Сюита Рысбаевна –декандын тарбия иштери боюнча орун басары, Америка жана котормо таануу кафедрасынын улук окутуучусу;

4. Абдыкеримова Малика Нышанбаевна - филология илимдеринин кандидаты, англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы кафедрасынын доценти;

5. Ажибаева Гулжан Алишеровна – декандын илимий иштери боюнча орун басары , Америка жана котормо таануу кафедрасынын окутуучусу;

6. Аипова Гулзат Букаралиевна - Америка жана котормо таануу кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент;

7. Акматова Айниса Абдибаитовна – англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы кафедрасынын башчысы, доцент;

6. Алымкулова Светлана Батырбековна - Америка жана котормо таануу кафедрасынын доценти;

7. Анарбаев Арап Анарбаевич- философия илимдеринин кандидаты,англис тилин окутуунун методика кафедрасынын профессору;

8. Белекова Карамат Каратайевна – магистратура бөлүмдүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент;

9. Бердибекова Бактыгуль Каныбековна – декандын контракт иштери боюнча орун басары, Америка жана котормо таануу кафедрасынын улук окутуучусу;

10. Дуванаева Карачач Токтомаматовна - англис тилинин практикалык курсу кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент;

11. Жээнбекова Гулмира Токтомаматовна – окуу-усулдук кеңештин төрайымы, Америка жана котормо таануу кафедрасынын доценти;

12. Зулпукарова Аида Капаровна – филология илимдеринин кандидаты, Америка жана котормо таануу кафедрасыны окутуучусу;

13. Исмаилова Бумайрам Исмаиловна –филология илимдеринин кандидаты, Америка жана котормо таануу кафедрасынын доценти;

14. Исмаилов Садык Исмаилович – котормо иши кафедрасынын башчысы, котормо иши кафедрасынын улук окутуучусу;

15. Кабылов Тойчубек Бекмуратович- роман-герман филологиясы кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент;

16. Кайкыбашева Айзада Келдибаевна –немец тили кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент;

17. Калмаматова Замира Абдырахмановна - философия илимдеринин кандидаты, англис тилин окутуунун методика кафедрасынын доценти;

18. Кулубекова Азарабу Оморакуновна - филология илимдеринин кандидаты, Америка жана котормо таануу кафедрасынын доценти;

19. Мурзубраимова Динара Умаровна – колледж бөлүмдүн башчысы, англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын улук окутуучусу;

20. Рахимбаева Гулгена Абдуллаевна – англис тили кафедрасынын башчысы, англис тилин окутуу методикасы кафедрасынын улук окутуучусу;

21. Сагындыкова Зарипа Жумабаевна – декандын эл аралык байланыштар боюнча орун басары, англис тилин окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу;

22. Сагындыкова Рахат Жумабаевна – англис тилин окутуу методикасы кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент;

23. Сулайманова Гулнур Жолдошовна – практика башчысы, англис тилин окутуу методикасы кафедрасынын окутуучусу;

24. Суркеева Динара Бекмаматовна – декандын окуу иштери боюнча орун басары, филология илимдеринин кандидаты, роман-герман филологиясы кафедрасынын доценти;

25. Сыдыкова Толгонай Мирзахмедовна- педагогика илимдеринин кандидаты, англис тилинин практикалык курсу кафедрасынын доценти;

26. Тургунбаева Бактыгуль Жээнмырзаевна – профбюронун төрайымы, англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы кафедрасынын улук окутуучусу;

27. Турдубаева Айнагуль Каракозуевна – англис тилинин практикалык курсу кафедрасынын доценти;

28. Эрмекбаева Нуржамал Жалиловна - декандын окуу иштери боюнча орун басары, англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын улук окутуучусу;

29. Сулайманова Мираида Нургазыевна- АРБ(б)-1-17 тайпасынын студенти