Олимпиада

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенттери көп жылдан бери республиканын түштүк регионундагы вуздар аралык уюштурулган адистик предмет боюнча өткөрүлгөн Аймактык олимпиадаларга катышып, жылына женишке ээ болуп, башка ЖОЖдогу студенттерден өздөрүнүн айырмачылыгын көрсөтүп келе жатышат.

2016-жылдын 9-апрелинде Баткен мамлекеттик университетинин базасында өткөрүлгөн студенттердин V аймактык олимпиадасына катышып байгелүү орундарды ээлеп келишти. Ал эми ОшМУ тарабынан 10-ноябрь Илим күнүнө арналган салтанаттуу жыйында бул студенттерге жана жетекчи окутуучуларга I-III даражадагы дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.

Англис тили жана котормо предметтери (проф. , проф. эмес) боюнча.

к
Олимпиаданын катышуучусунун аты-жөнү
Факультеттин аталышы, адистиги 
Курсу, тайпасы
Эскертүү 
1

Тойчубек уулу Арген

Англис тили

(профил)

2АРБ-14B

2орун

2

Мурзубраимова Каныкей

Англис тили (профил)

3АРБ-13A

1орун
3

Эргашева Нурай

Англис тили (профил)

4АРБ-12А
3орун
4
Мурат уулу Мыктыбек

Англис тили (профил эмес)

БиМ 
ЭЭ(Б)А1-15
4орун
5
Абдишова Алтынчач
котормо
2АПР2-14
1орун
6
Жыргалбек уулу Самат

котормо

3АПР2-13
2орун
7
Умаров Мухаммад

котормо

4АПР4-12
3орун