• Наука

Наука

Ажибаева Гулжан Алишеровна

Ээлеген кызматы: Декандын илимий иштери боюнча орун басары

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин

2019-2020-окуу жылы үчүн илимий иш-планы

Иш-чаранын аталышы

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү натыйжалар

Жооптуулар

Уюштуруу иштери

1.

2019-2020 -окуу жылына дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин кафедраларынын илимий иш-пландарын тактоо, бекитүү жана илимий иш-чараларын координациялоо

сентябрь

2019-2020 окуу жылына дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин кафедраларынын илимий иш-пландарын такталат жана бекитилет.

Деканат,

кафедра башчылары

2.

2019-2020- окуу жылына дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин илимдин приоритеттүү багыттарын тактоо жана изилдөө иштерин координациялоо

сентябрь

2019-2020 окуу жылына дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин илимдин приоритеттүү багыттары такталат жана изилдөө иштерин координацияланат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде ар жылы өткөрүлө турган котормочулардын эл аралык күнүнө карата конкурс уюштуруу жана өткөрүү

сентябрь

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде ар жылы өткөрүлө турган котормочулардын эл аралык күнүнө карата конкурс уюштурулат

Америка таануу жана котормо кафедрасы

4.

2019-2020 –окуу жылы үчүн факультеттин жана кафедралардын негизги илимий багыттарын карап чыгуу жана бекитүү

сентябрь

2019-2020 –окуу жылы үчүн факультеттин жана кафедралардын негизги илимий багыттары бекитилет

Окумуштуулар кеңеши

5.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окумуштууларын, аспиранттарын жана изденүүчүлөрүн РИНЦке каттоосун көзөмөлдөө

жыл ичинде

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окумуштууларын, аспиранттарын жана изденүүчүлөрүн РИНЦке каттоосу көзөмөлдөнөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

6.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окумуштууларын, аспиранттарын жана изденүүчүлөрүн Web of science сайтына каттоосун уюштуруу

Жыл бою

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окумуштууларын, аспиранттарын жана изденүүчүлөрүн Web of science сайтына каттоосу уюштурулат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

7.

Кафедралардын илимий жооптуулары менен апталык кеңешме өткөрүү. Кафедралардын илимий иштерин талкулоо. Тажрыйба алмашуу

Ар жума

Кафедралардын илимий жооптуулары менен апталык кеңешме өткөрүлөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

8.

Өткөн жылдын илимий иштеринин натыйжасына, тыянагына

саресеп салуу.

Сентябрь

Өткөн жылдын илимий иштеринин натыйжасына, тыянагына

саресеп салынат

Кафедралардын илимий иштер боюнча жооптуу катчылары

9.

ОшМУнун аспирантура бөлүмүнө Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучуларынын тапшыруусун көзөмөлдөө

октябрь

ОшМУнун аспирантура бөлүмүнө Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучуларынын тапшыруусу көзөмөлдөнөт

Деканат, кафедра башчылар,

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

10.

Факультеттиги илимий-изилдөө иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө, илимий семинарларды жана конференцияларды өткөрүү

Жыл бою

Факультеттиги илимий-изилдөө иштеринин аткарылышын көзөмөлдөнөт, илимий семинарлар жана конференциялар өткөрүлөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Кафедра башчылар

11.

Магистратура бөлүмүнүн илимий изилдөө иштеринин жетекчилери үчүн семинар уюштуруу

октябрь

Магистратура бөлүмүнүн илимий изилдөө иштеринин жетекчилери үчүн семинар уюштурулат

Магистратура боюнча жооптуу

12.

Квалификациялык жана курстук иштерди жазууну уюштуруу

октябрь-апрель

Квалификациялык жана курстук иштерди жазуу уюштурулат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Кафедра башчылар

13.

Интернет аркылуу дүйнөдөгү илимий жаңылыктарды издөө, тиешелүү маалыматтарды (рассылка) кафедраларга таркатуу

Жыл бою

Интернет аркылуу дүйнөдөгү илимий жаңылыктарды изделет, тиешелүү маалыматтар (рассылка) кафедраларга таркатылат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

14.

ОшМУнун 80 жылдык юбилейине арналган “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу VI аймактык студенттик илимий конференцияга катышуу

ноябрь

ОшМУнун 80 жылдык юбилейине арналган “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу VI аймактык студенттик илимий конференцияга катышу камсылдалат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

15.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучуларынын ОшМУнун жарчысына илимий баяндамалардын текшерүү жана басмага сунуштоо

жыл бою

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучуларынын ОшМУнун жарчысына илимий баяндамалары текшерилет жана басмага сунушталат

Декан,

Кафедра башчылар

16.

ОшМУнун жылда өткөрүлүүчү студенттик конференциясына Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенттерин катышуусун камсыз кылуу

ноябрь

ОшМУнун жылда өткөрүлүүчү студенттик конференциясына Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенттеринин катышуусу камсыздалат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

17.

ОшМУнун окутуучуларынын арасындагы “Мыкты монография”, “Мыкты китеп” конкурсуна катышуу

ноябрь

ОшМУнун окутуучуларынын арасындагы “Мыкты монография”, “Мыкты китеп” конкурсуна катышусу камсылдалат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

18.

ОшМУнун 80 жылдыгына карата илимий иш-чараларды уюштуруу

апрель

ОшМУнун 80 жылдыгына карата илимий иш-чаралар уюштурулат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

19.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин илимий-изилдөө иштеринин жылдык отчетун даярдоо жана тапшыруу

май-июнь

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин илимий-изилдөө иштеринин жылдык отчету даярдалат жана тапшырылат

Декандын илимий иштер боюнча о.б,

Илимий-изилдөө иштери

1.

Аспиранттардын илимий иш-пландарын тактоо, бекитүү

Октябрь-февраль

Аспиранттардын илимий иш-пландарын такталат, бекитилет

Декандын илимий иштер боюнча о.б, кафедра башчылар

2.

Факультеттик деңгээлде “Илим жумалыгын” уюштуруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу, аны талапка ылайык өткөрүү

март-апрель

Факультеттик деңгээлде “Илим жумалыгын” уюштуруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгарылат, талапка ылайык өткөрүлөт

Декан,

Декандын илимий иштер боюнча о.б., кафедра башчылар

3.

Факультетте “Жылдын мыкты илимий эмгеги” жана “Жаш окумуштуулардын мыкты илимий эмгеги” конкурсун өткөрүү

март-апрель

Факультетте “Жылдын мыкты илимий эмгеги” жана “Жаш окумуштуулардын мыкты илимий эмгеги” конкурсун өткөрүү

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

5.

Окумуштуулар Кеңешинин жыйынында кафедралардын илимий ишмердиги жөнүндө маалыматтарды даярдоо жана угуу

О.К.нин планына ылайык

Окумуштуулар Кеңешинин жыйынында кафедралардын илимий ишмердиги жөнүндө маалыматтар даярдалат жана угулат

Кафедра башчылар

6.

Кафедралардын жылдык отчетторун кабыл алуу, илим-изилдөө иш-чараларын жыйынтыктоо боюнча отчетту даярдоо жана ОКнин жыйынында баяндама жасоо

январь

Кафедралардын жылдык отчеттору кабыл алынат, илим-изилдөө иш-чараларын жыйынтыктоо боюнча отчет даярдалат жана ОКнин жыйынында баяндама жасалат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Аспиранттар жана изденүүчүлөр менен иштөө

1.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин аспиранттарынын жана изденүүчүлөрүнүн ишмердигин координациялоо, иш-пландарын түзүү жана бекитүү. Аспиранттарды аттестациялоо

октябрь

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин аспиранттарынын жана изденүүчүлөрүнүн ишмердиги координацияланат, иш-пландарын түзүлөт жана бекитилет. Аспиранттарды аттестацияланат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Кафедра башчылар

2.

Аспиранттар жана илимге талапкерлер менен жаш окумуштуулардын мектебине, семинарлардын циклине катышуу

жыл бою

Аспиранттар жана илимге талапкерлер менен жаш окумуштуулардын мектебине, семинарлардын циклине катышышат

Деканат,

Кафедра башчылар,

аспиранттар

3.

ОшМУнун кызматкерлерине илимий жумуштарын, окуу китептерин, колдонмолорун, жыйнак жана монографияларын текшерүү жана басмадан чыгарууга көмөк көрмөтүү

жыл бою

ОшМУнун кызматкерлерине илимий жумуштарын, окуу китептерин, колдонмолорун, жыйнак жана монографияларын текшерүү жана басмадан чыгарууда көмөк көрмөтүлөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Кафедра башчылар

4.

Магистрдик диссертацияларды коргоону уюштуруу

Март-июнь

Магистрдик диссертацияларды коргоо уюштурулат

Магистратура

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Студенттик илим-изилдөө иштери

1.

Студенттердин илимий иш-аракеттерин өркүндөтүү максатында “Дипломдук жана курстук иштерди жазуу” боюнча усулдук семинар өткөрүү

ноябрь-февраль

Студенттердин илимий иш-аракеттерин өркүндөтүү максатында “Дипломдук жана курстук иштерди жазуу” боюнча усулдук семинар өткөрүлөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.

Кафедра башчылар,

окутуучулар

2.

Предметтер жана адистиктер боюнча студенттик аймактык олимпиадалды уюштуруу жана аларга катышуу

март-апрель

Предметтер жана адистиктер боюнча студенттик аймактык олимпиадал уюштурулат жана аларга катышышат

Декандын илимий иштер боюнча о.б.,

Усулдук кеңештин башчысы

3.

Кафедраларда өткөрүлгөн илимий иш-чаралар боюнча таланттуу студенттерди тандоо, илимий макалалардын студенттик илимий конференцияларга көргөзүү

апрель

Кафедраларда өткөрүлгөн илимий иш-чаралар боюнча таланттуу студенттер тандалат, илимий макалалардын студенттик илимий конференцияларга көргөзүлөт

Атайын комиссия

4.

Студенттердин илимий макалаларын басмадан чыгарууда көмөк көрсөтүү, студенттик илимий конференция өткөрүү

март-апрель

Студенттердин илимий макалаларын басмадан чыгарууда көмөк көрсөтүлөт, студенттик илимий конференция өткөрүлөт

Декандын илимий иштер боюнча о.б.,

Илимий жооптуулар