• Наука
  • Аспиранты и магистранты

Аспиранты и магистранты

Факультеттеги аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалымат

Азыркы учурда ОшМУнун аспирантура бөлүмүндө дүйнөлүк тилдер жана маданият тилдер факультетинен 1 окутуучу сырттан жана магистратурада 125 (90-1 курс, 35-2 курста) окутуучу күндүзгү бөлүмдө окуп билим алышууда. Магистранттар филология, филологиялык билим берүү жана лингвистика багыттары боюнча билимдерин тереңдетүүдө. Аспирант: Асанова Жылдыз 2 курста билим алууда. Ал сырттан окуу бөлүмүндө жекече иш пландын негизинде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө.

Аты-жөнү

Илимий багыты

Курсу

Илимий жетекчиси

Күндүзгү окуу

Сырттан

окуу

1.

Асанова жылдыз

Салыштырма тил

2

ф.и.д., доц. Сагынбаева Б.